Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorUstaoğlu, Gülbahar
dc.contributor.authorUral, Ülkü Mete
dc.contributor.authorPaksoy, Tuğçe
dc.contributor.authorAnkaralı, Handan
dc.date.accessioned2023-02-27T09:10:59Z
dc.date.available2023-02-27T09:10:59Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationUstaoğlu, G., Ural, Ü. M., Paksoy, T., & Ankaralı, H. (2022). Evaluation of the Knowledge Level, Behavior, and Attitudes of Obstetrics and Gynecology Specialists on the Relationship Between Periodontal Diseases and Pregnancy Outcomes. Meandros Medical and Dental Journal, 23(1), pp.114–124. https://doi.org/10.4274/meandros.galenos.2021.24381 ‌en_US
dc.identifier.issn2149-9063
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12900/144
dc.description.abstractObjective: To investigate the knowledge and awareness level of obstetricians on the relationship between periodontal diseases (PDs) and adverse pregnancy outcomes, and to compare them regarding gender, age, professional experience and institution to identify the pertaining issues requiring improvement. Materials and Methods: Data were collected by the administration of an online questionnaire. The link was sent to the e-mail addresses of 80 obstetricians (50 female, 30 men). The questionnaire consisted of 23 questions focused on the determination of the personal characteristics, attitudes, and the level of knowledge of obstetricians about the relationship between periodontal diseases and preterm labor. Results: The presence of gingival disease (GD) was higher in females (p=0.001). Females were found to be more aware and sensitive about the relationship between the periodontal diseases and poor obstetric outcomes (p<0.05). Obstetricians in training and research institutions and obstetricians in the early postgraduate period were more likely to believe that there was a significant relationship between GD and obstetric outcomes (p<0.05). Conclusion: The knowledge and awareness level of obstetricians on the relationship between PDs and adverse pregnancy outcomes may be influenced by gender, age, professional experience and institution. Active collaboration between periodontologists and obstetricians will provide benefits in monitoring and followup of the oral health of pregnant women in terms of prevention of poor obstetric outcomesen_US
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının periodontal hastalık ve olumsuz gebelik sonuçları arasındaki ilişki hakkındaki bilgi ve farkındalık seviyelerini araştırmak, cinsiyet, yaş, mesleki deneyim ve çalışılan kurum açısından karşılaştırmak ve iyileştirme gerektiren sorunları tespit etmektir.Gereç ve Yöntemler: Toplam 80 (50 kadın, 30 erkek) kadın hastalıkları ve doğum uzmanına e-posta yoluyla gönderilen çevrim içi anket uygulanmıştır. Anket, uzmanlarının kişisel özellikleri, periodontal sağlık ile hamilelikte erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek ve preeklampsi arasındaki ilişki hakkındaki bilgi düzeyleri ve tutumlarını değerlendiren 23 sorudan oluşmaktadır. Bulgular: Gingival hastalık varlığı kadınlarda daha yüksekti (p=0,001). Periodontal/gingival enflamasyon ve kötü obstetrik sonuçlar arasındaki ilişki konusunda kadınların daha yüksek duyarlılığa sahip olduğu görüldü (p<0,05). Ağız sağlığının gebelik sonuçlarına etki ettiğini düşünen hekimlerin akademik personelde ve mezuniyet sonrası erken dönemde yer alan grupta daha fazla olduğu tespit edildi (p<0,05). Sonuç: Kadın doğum uzmanlarının periodontal hastalıklar ile olumsuz gebelik sonuçları arasındaki ilişki hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeyi cinsiyet, yaş, mesleki deneyim ve çalıştıkları kurumdan etkilenebilir. Periodontologlar ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının aktif iş birliği, gebelerin ağız sağlığının sorgulanması, tedavi ve takip için yönlendirilmesi, kötü obstetrik sonuçların önlenmesi açısından fayda sağlayacaktıren_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherGalenos Yayıncılıken_US
dc.relation.isversionof10.4274/meandros.galenos.2021.24381en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAwarenessen_US
dc.subjectPeriodontal diseasesen_US
dc.subjectPregnancyen_US
dc.subjectPreterm laboren_US
dc.subjectQuestionnairesen_US
dc.titleEvaluation of the knowledge level, behavior, and attitudes of obstetrics and gynecology specialists on the relationship between periodontal diseases and pregnancy outcomesen_US
dc.title.alternativePeriodontal hastalıklar ve hamilelik sonuçları arasındaki ilişki üzerine kadın hastalıkları ve doğum doktorlarının bilgi düzeyi, davranış ve tutumlarının değerlendirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentİstanbul Atlas Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Ağız ve Diş Sağlığı Ana Bilim Dalıen_US
dc.authoridTuğçe Paksoy / 0000-0001-6204-7304en_US
dc.contributor.institutionauthorPaksoy, Tuğçe
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage114en_US
dc.identifier.endpage124en_US
dc.relation.journalMeandros Medıcal and Dental Journalen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record